Advocaat


ADVOCAAT


Een gerechtsdeurwaarder werkt nauw samen met de advocatuur.

Zowel bij minnelijke invorderingen als bij tussenkomsten in een juridisch conflict kan een advocaat, in overleg met zijn cliƫnt, beroep doen op ons kantoor.

Met betrekking tot de te volgen procedure kunnen wij juridisch advies geven.


1. Minnelijke fase

Alvorens het conflict aan de rechter voor te leggen, is het in bepaalde gevallen aangewezen

eerst nog een aanmaning te laten versturen door de gerechtsdeurwaarder.

Voordelen:

- Een officieel schrijven van de gerechtsdeurwaarder heeft nog altijd meer impact;

- De kosten verbonden aan een aanmaning zijn gering.


2. Gerechtelijke fase

Indien er minnelijk geen oplossing mogelijk is, kan de advocaat in samenspraak met en na advies van ons kantoor bepalen welke de beste strategie is.

Als er wordt beslist om te dagvaarden, zal de advocaat het dossier inhoudelijk voorbereiden.

De gerechtsdeurwaarder betekent daarna de dagvaarding via een officieel exploot.

Zodra de rechter een gunstig vonnis heeft uitgesproken, zal de advocaat het vonnis aan ons kantoor overmaken voor betekening en verdere uitvoering.


De gerechtsdeurwaarder start de invorderingsprocedure op.

Hierbij trachten wij steeds die weg te kiezen die zorgt voor een snel resultaat, met een minimum aan kosten.

Door onze ervaring en uitgebreide database kunnen wij u vooraf al een duidelijk beeld schetsen

van de kans op slagen.


In elke stap van de procedure zal ons kantoor duidelijk communiceren.

Wij houden u stipt op de hoogte.

Duidelijke en snelle communicatie/feedback zorgt mee voor een snelle invordering.

Overleg is een must en vermijdt misverstanden tussen gerechtsdeurwaarder, advocaat en klant.


Op die manier kunnen wij heel wat dossiers positief afronden.