Kantoor

HET KANTOOR


Op 01.01.2022 zijn het kantoor van gerechtsdeurwaarder Luc Beckers te Genk

en het kantoor van gerechtsdeurwaarders Marc Princen en Stijn Scheldeman te Sint-Truiden

een duurzame samenwerking aangegaan.


Hierdoor hopen wij onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.


Het kantoor bestaat nu uit 4 titularissen:

- Marc Princen te Sint-Truiden

- Stijn Scheldeman te Maasmechelen

- Luc Beckers te Genk

- Regine Smeets te Maaseik


Verder bestaat het kantoor uit verschillende kandidaat-gerechtsdeurwaarders, stagiair-gerechtsdeurwaarders, juristen, rechtspractici en ervaren opgeleide medewerkers.


Ons team wordt permanent bijgeschoold en bestaat uit een mix van ervaring en jong dynamisme.


Wij betekenen aktes in het arrondissement Limburg.
Voor betekeningen en uitvoeringen in andere arrondissementen kunnen wij rekenen op een uitgebreid netwerk van confraters in binnen- en buitenland.


Onze mensen zoeken samen met u snel en efficiënt een oplossing voor uw belangen als overheid,

advocaat, onderneming of privépersoon.

Door onze jarenlang opgebouwde ervaring en finesse kunnen wij vanaf de aanvang van een procedure

de situatie correct inschatten.
Elke schuldeiser, elke schuldenaar en elk dossier is immers verschillend en vergt een verschillende benadering.


Hierdoor kunnen wij dus kostefficiënt werken.
Dit spaart zowel schuldeiser als schuldenaar kosten uit.  
Onze database is inmiddels zo uitgebreid, dat wij met het juiste voorafgaande advies met betrekking tot

de solvabiliteit u correct kunnen informeren over de slaagkansen van een procedure.
Ons uitgebreid netwerk helpt ons hierbij. 
Ons kantoor is ook lid van Legal Recovery, een netwerk van gerechtsdeurwaarders dat diensten in heel België kan aanbieden.


Wij gaan voor een kordate maar menselijke aanpak.
De gerechtsdeurwaarder dient betalingsconflicten op te lossen.
Maar zeker zo belangrijk zijn de bemiddelende, adviserende en maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder.
Het is onze taak om schijnbaar tegenstrijdige belangen te verzoenen op een zo efficient mogelijke manier.
Dit komt zowel schuldeiser als schuldenaar ten goede.


Verder staan wij garant voor een to-the-point-communicatie.
Juiste en heldere informatie/communicatie is belangrijk voor de schuldeiser.
Maar ook een schuldenaar die correct geïnformeerd is, zal sneller geneigd zijn om over te gaan tot betaling. Een goede communicatie leidt tot een win-winsituatie.