Onderneming

ONDERNEMINGEN

Ondernemingen worden regelmatig geconfronteerd met wanbetalers. 

Een groot aantal openstaande facturen kan uw onderneming zelfs in financiële moeilijkheden brengen.
Het is daarom van belang dat u snel en efficiënt actie onderneemt.

De gerechtsdeurwaarder kan u hierbij helpen.


1. Minnelijke fase

 

We zullen eerst trachten de schuld minnelijk te innen, indien u dat wenst uiteraard.
Vaak wilt u immers nog uw goede klantcontact behouden.

Door onze juridische kennis, feeling met de debiteuren en de uitgebreide database kunnen wij vanaf het begin al een goede inschatting maken van de kans op slagen.
Hierdoor kan u later in een eventuele procedure nutteloze kosten vermijden.

Onze ervaring zorgt er vaak voor dat we alsnog tot een oplossing kunnen komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Doordat wij toegang hebben tot officiële databases en door onze kennis op het terrein hebben wij een streepje voor op incassokantoren.
Als u uw relatie met de klant wilt behouden, is de tussenkomst en bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder ook meer aangewezen dan het inschakelen van een incassokantoor.

Indien er toch geen minnelijke regeling mogelijk is, kunnen wij samen met u de gerechtelijke vervolging opstarten.


2. Gerechtelijke vervolging


2.1. De klassieke dagvaarding


In samenwerking met uw advocaat wordt de schuldenaar gedagvaard om te verschijnen voor de Rechtbank.
De rechter zal een vonnis uitspreken.
Aan de hand van dit vonnis kan de gerechtsdeurwaarder de gerechtelijke invordering aanvatten.
De gemaakte kosten zijn ten laste van de schuldenaar, tenzij debiteur onvermogend (bv. faling) blijkt te zijn.

Dan zijn deze kosten te uwer laste.
Deze procedure is verplicht bij B2C-facturen (tussen onderneming en privépersoon) en bij B2B-facturen

(tussen ondernemingen onderling), indien er een betwisting is van de facturen.


2.2. De IOS-procedure


Om sneller, goedkoper en efficiënter facturen tussen ondernemingen onderling (B2B) te kunnen invorderen,

heeft de wetgever de IOS-procedure (Inning Onbetwiste Schulden) gecreëerd.

Let wel: dit geldt enkel voor ‘onbetwiste’ schulden.

Voordeel is dat er een uitvoerbare titel kan worden bekomen zonder eerst langs de Rechtbank te moeten passeren.

Dit spaart tijd en geld.

 

Procedure:


1ste stap:
De gerechtsdeurwaarder betekent een aanmaning aan de schuldenaar;


2de stap:
De schuldenaar heeft 1 maand de tijd om:

  1. De schuld volledig te voldoen;
  2. Een regeling te treffen;
  3. De factuur gemotiveerd te betwisten via een standaardformulier.


3de stap:
Indien er een betwisting volgt, stopt de IOS-procedure.
U kan voor deze schuld wel nog altijd dagvaarden via de klassieke weg.


4de stap:
Indien er geen betaling, regeling of betwisting is; zal de gerechtsdeurwaarder na 1 maand + 8 dagen een

‘Proces-Verbaal van niet-betwisting’ opstellen.


5de stap:
Het ‘Proces-Verbaal van niet-betwisting’ wordt uitvoerbaar verklaard door een daarvoor bevoegd orgaan.

Aan de hand van deze titel kan de gerechtsdeurwaarder gedwongen uitvoeren.

 

 

B 2 B

&

B 2 C