Overheid

OVERHEID


Ook onze overheden worden geconfronteerd met wanbetalers.

Denk bv. aan onbetaalde Personenbelasting, Verkeersbelasting, enz. ...


Ons kantoor heeft in de loop der jaren goede relaties uitgebouwd met Federale én Lokale Overheden (steden en gemeenten, Vlaamse Belastingdienst, RSZ, enz. ...).


Een overheid heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ondanks deze maatschappelijke rol, is het soms noodzakelijk om repressief op te treden.

Het is immers de bedoeling dat elke burger/onderneming zijn (financiële) plichten nakomt.


Dit is zoeken naar een evenwicht tussen financiële belangen van overheden en maatschappelijk draagvlak bij de burger/ondernemer.

Daarom hecht ons kantoor ook veel belang aan de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder.

Er wordt in dat opzicht rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de debiteur, bv.:

- wilt hij/zij niet betalen;

- kan hij/zij niet betalen;

- hoe is de gezinssituatie;

- is er een inkomen/voertuig/onroerend goed

- hoe is de solvabiliteit van de onderneming

Het spreekt bv. voor zich dat iemand die de Zorgpremie niet kan betalen, anders wordt benaderd dan een onderneming die haar BTW-verplichtingen niet nakomt.


Noch de overheid, noch de gerechtsdeurwaarder wilt iemand verder in de financiële put duwen.

Integendeel, het is voor alle partijen van belang dat de schuldenaar zich (financieel) kan herstellen.


Inzake is elke situatie anders en vergt elk dossier een specifieke aanpak.

Wij trachten steeds dat traject te volgen dat:

1) ethisch verantwoord is;

2) kostenbesparend voor schuldenaar én overheid is.