Particulier

PARTICULIER


U als privépersoon kan ook beroep doen op de gerechtsdeurwaarder.

In bepaalde gevallen kan u rechtstreeks bij ons terecht, zonder dat u vooraf een advocaat dient te raadplegen.

Dit spaart u vaak kostbare tijd en geld uit.

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op ons kantoor.
Geheel vrijblijvend en gratis lichten wij u tijdens een gesprek de mogelijk opties en het verloop van de procedure toe.


Waarmee kunnen wij u o.a. van dienst zijn:


1. Huurzaken:


Indien uw huurder zijn verplichtingen niet meer nakomt, is het van belang dat u snel actie onderneemt.

Dit voorkomt bijkomende (financiële) schade.

Wij kunnen een laatste poging ondernemen om tot een minnelijke oplossing te komen.

Indien dit geen resultaat oplevert, kan u,  in overleg met een advocaat, overgaan tot dagvaarding of het opstellen van een verzoekschrift.

Zodra u een vonnis heeft bekomen, kunnen wij de procedure opstarten en voor u opvolgen van begin tot einde.

De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn ten laste van de huurder.
Enkel indien de huurder onvermogend blijkt te zijn, zal u zelf dienen in te staan voor de betaling van de kosten.


2. Vaststellingen:


Een Proces-Verbaal van Vaststelling is een authentieke akte die u kan dienen als bewijsmateriaal
(bv. in een procedure voor de rechtbank).

De gerechtsdeurwaarder stelt enkel zuiver materiële (zintuiglijk waarneembare) feiten vast.
Wij geven geen oordeel, interpretatie of advies.
De gerechtsdeurwaarder kan/mag dus niet bepalen welke partij in zijn/haar gelijk is.

Voorbeelden van vaststelling:
* plaatsbeschrijving van een woning
* inventaris opmaken (inboedel)
* vaststelling van de staat van werken
* vaststelling van schade
* vaststelling van de inhoud van een website/gsm
* vaststelling bij wedstrijden (lottrekking)


3. Onderhoudsgelden:


Indien uw ex-partner zijn/haar alimentatieverplichtingen niet nakomt, kan u ons probleemloos en zonder tussenkomst van een advocaat inschakelen.

Op basis van het vonnis of notariële akte kunnen wij overgaan tot invordering van achterstallige alimentatiegelden.

Wij vragen enkel een correcte afrekening uwentwege.

De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn ten laste van de schuldenaar.

Enkel indien hij/zij onvermogend blijkt te zijn, vallen deze kosten te uwer laste.

De kosten, het verloop van de procedure en de gevolgen voor de partijen worden tijdens een voorafgaand gesprek uitvoerig toegelicht. Dit voorkomt misverstanden achteraf…