Tarief

TARIEF


Aangezien de gerechtsdeurwaarder door de wetgever bevoegdheden heeft gekregen die enkel hij kan uitvoeren,

is zijn tussenkomst geregeld volgens een wettelijk tarief.


Dit tarief werd voor burgerlijke en handelszaken vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 30 november 1976 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor strafzaken is het Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015 van toepassing.


De gerechtsdeurwaarder is er deontologisch toegehouden het volledige tarief, maar ook niet méér dan dit tarief toe te passen.


Het is mogelijk om voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder rechtsbijstand te verkrijgen,

zoals dit bestaat voor eerste- en tweedelijnsbijstand van een advocaat.

Dit is het zogenaamde ‘pro deo’-systeem.

Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden inzake onvermogendheid kan de rechter een gerechtsdeurwaarder aanstellen

die de betekening van de akten waarvoor tussenkomst werd gevraagd kosteloos doet.


Het tarief dat mag worden aangerekend bij een bepaald exploot varieert o.a. naargelang:

- het bedrag van de hoofdsom;

- de rechtbank waarvoor wordt gedagvaard, of de rechtbank dewelke vonnis heeft uitgesproken;

- de hoedanigheid van verzoeker en verweerder (natuurlijke persoon of onderneming);


Om het wettelijke tarief te raadplegen :